Hanifs riskabla plan

IMG_1051.JPG

Valmyndigheten säger att Hanif Balis plan inte funkar. Länsstyrelsen att den funkar i teorin men är praktiskt omöjlig. Men Hanif har en plan.

Valmyndigheten påpekar att det inte räknas som en personröst att bara skriva Hanifs namn på en moderat valsedel. Det är en röst på moderaterna.

Vilket Hanif också erkänner.

Hanifs plan bygger alltså på tre premisser:

  1. Att Valmyndigheten grovt sorterar valsedlarna.
  2. Att Länsstyrelsen behåller röstsedlarna under mandatperioden.
  3. Att Länsstyrelsen ger möjlighet för Hanif och hans medhjälpare att räkna dem.

När jag snackar med chefen Eva Debels på Valmyndigheten i Stockholm säger hon att det inte bara är så att de inte räknas. Det är dessutom praktiskt svårgenomförbart. Valmyndigheten i Stockholms län har nämligen anställt 240 personer som arbetar från åtta på morgonen till tio på kvällen med att räkna röster och då tar det dem ändå fem dagar att räkna rösterna till bara riksdagsvalet.

Men länsstyrelsen tillstår att Hanifs plan fungerar i teorin. Eftersom du har rätt att begära ut rösterna.

Hanif, autismspektrumbegåvad som han är, har räknat ut att han bara behöver gå igenom valsedel 0001-90000. Vilket han och hans kompisar är fullt villiga att göra.

Om det sen är tillräckligt många röster tänker han gå till partistyrelsen i moderaterna och kräva inflytande. Eller i Per-Albins anda, Hanif har gjort sin plikt emot moderaterna genom att dra in röster de annars inte skulle fått och nu tänkte han därför kräva sin rätt.

Men. Det finns ingen lag som säger att de här rösterna är värda någonting. Det finns ingen intern regel i moderaterna som säger att de måste ta hänsyn till Hanifs egenräknade personröster.

Det går inte heller att ignorera. Som att det inte går att ignorera Hanif Bali.

– Det finns inget som säger att en personkryssad person får inflytande heller. Bara att den kommer in i riksdagen. Något jag alltså kommer göra. Så man får ju mervärdet av att få in en person i riksdagen men även att signalera förändring, säger Hanif när jag frågar honom hur han tänker.

Och Hanif har lovat DEKONSTRUKTIV KRITIK att han tänker genomföra räkningen. 

Jag har aldrig röstat på moderaterna i ett riksdagsval tidigare. Jag har ingen lojalitet mot något parti. Jag röstar på principer och värderingar i första hand och en person jag tror klarar av att förkroppsliga dem i andra hand.

Hanif Bali är dock lojal med sitt parti. Så han är nog en smula känslomässigt färgad av det.

Men jag gillar Hanif. Och jag gillar hans plan. Det är en revolution.

För att rädda moderaterna. Från sig själva. Och en spännande historia. I värsta fall kanske han kan ta sin riksdagsplats och sina röster till ett parti som uppskattar honom om planen inte funkar?

Hanif satsar alltså hela sitt politiska kapital på att personliga röster verkligen är politiskt kapital. Det är en longshot. Bara så du vet det.

Det är en fråga om tror på Hanif Bali eller inte. Eller tycker att det är en plan som är lika rolig som vansinnig. Går det inte så står i alla fall jag utan möjlighet till representation.

 

About the author

Komiker, författare och podcastare