10.4 Sameh Egyptson ”Heliga Vita Lögner”

Avsnittet kan avnjutas som ljud här!

Avsnittet kan avnjutas som ljud här!

Avsnittet gästas av islamologen Sameh Egyptson och jag intervjuar honom om hans bok ”Holy White Lies”. Den handlar om hur muslimska brödraskapet har infiltrerat svenska politiska partier och vilket inflytande de har haft och fortfarande har. Spoileralert – det börjar med sossarna! Dessvärre slutar det inte där.

(AVSNITTET SOM LJUD HÄR!)

Boken är ett 4 år långt dokumentärt arbete med primära källor varav många var helt okända i Sverige.

Sameh Egyptson gör Dig tjänsten att sammanställa allt.

I historia beror ens svar ofta på frågeställningen. Det är viktigt att komma ihåg när man läser historiska studier. Bara ett tips. Vad du väljer som startpunkt respektive slutpunkt för studien likaså.

Vill du ha en översikt över Muslimska Brödraskapets faktiska etablering i Sverige i modern tid, och genom Sverige Europa, rekommenderar jag den varmt. Om du tycker det är jobbigt att läsa på engelska så har Sameh en insamling för att få ihop pengar till en svensk översättning.  

Sameh Egyptson är utbildad historiker och Islamolog vid Lunds universitet.

Tack till dig som fortfarande är Patreon. Är du inte det längre har jag full förståelse. Jag har ännu inget fungerande alternativ men när det kommer reggar jag mig där. Patreon står inte upp för yttrandefrihet. Det är inte ett långsiktigt hållbart alternativ. Yttrandefrihet är grundbulten i västerländsk liberal demokrati. 

Med den som första rättighet garanteras alla andra rättigheter. Så länge du har yttrandefrihet kan du argumentera för din sak. Om du inte har rösträtt kan du argumentera för det.

Utan yttrandefrihet kan du inte förväntas göra ett rationellt val eftersom du inte har tillgång till all information.

Därför är yttrandefriheten viktigast av alla.

En annan sak i västerländsk liberal demokrati är att staten får sin rätt att bestämma av medborgarna – för att skydda de rättigheter som medborgarna redan har men kanske inskränker för statens skull. Inte tvärtom. Det är inte staten som begränsar sin makt för att ge folket rättigheter. I alla fall inte i en liberal västerländsk demokrati.

För innan jag släpper på Sameh vill jag kommentera den politiska situationen som den är nu. Oavsett hur det kommer att gå i omröstningen på fredag.

Nu har nämligen socialdemokraterna i Centerpartiet (S) och socialdemokraterna Liberalerna (S) sagt ja till att arbeta med Socialdemokraterna i Socialdemokraterna. Så nu väntar vi bara på vad socialdemokraterna i Vänsterpartiet tycker.

Hade Axel Hägerström, Östen Undén, Karl Schlyter, Torsten Nothin, Karl Levinson och riksdagsledamoten Vilhelm Lundstedt levt idag skulle de varit mäkta stolta över Stefan Löfvén. Oerhört stolta!

Men stoltast av dem alla hade Per-Albin Hansson varit.

Per-Albin brukade pikas för sin korta utbildning av mer intellektuella partikamrater. Ska man tro hans biograf bestod hans ideologiskvertygelse av ”den så kallade rättspositivistiska skolan som tillhörde partieliten”.

Rörelsen hämtade sin ”inspiration från Uppsalafilosofen Axel Hägerströms nihilistiska värdelära”. Det som av andra brukar kallas för värdenihilism. Värdenihilisterna trodde inte på att det fanns något som kan kallas ”gott” eller ”ont”, ”rätt” eller ”fel”.

Moral var enligt dem bara gammal vidskepelse. Enligt värdenihilisterna bestäms vad som är rätt av den som har makten. För att citera Anders Isakssons biografi om Per Albin Hansson ”Per albin 1-4”:

Värdenihilisterna förkastade ”allt tal om naturrättsligt grundade mänskliga rättigheter, det fanns inga andra rättigheter än de medborgerliga rättigheter som staten genom riksdagens lagstiftningsmakt gjort till gällande lag.”

Aldrig har väl det illustrerats tydligare än Socialdemokraternas nuvarande situation. Allt handlar om makten. De bryr sig inte om vad de kan göra med den så länge de har den.

Deras egen politik spelar ingen roll. De löften de gav sina väljare spelar ingen roll. Jag skulle vilja säga att principer inte spelar någon roll men det vore fel.

De har en princip. Makten är allt. För makten avgör vad som är rätt. Det är därför de kan säga att de är goda och moraliska. För de är det enligt sin egen enda princip. Hur fel den än är.

Om du därför är socialist och lite besviken just nu var inte det. Och var inte förvånad heller. Värdenihilister ljuger. Ord spelar ingen roll för dem eftersom de inte tror på sanning. De tror på makt.

Så hatten av till Stefan Löfvén. Vilken kille. Han har haft allt emot sig. En outbildad kille, adopterad, av arbetarrörelsen. Han hade inte ens suttit i riksdagen när han fick rollen som statsminister.

Han hade förhandlat åt IF Metall. Facket med stort F. De hade äntligen taget av sig masken och bara tryckt dit en förhandlare för en döende korrupt rörelse med hundra år på nacken som statsminister.

Makt korrumperar som ordspråket lyder. Och fullständig makt korrumperar fullständigt. Särskilt om din enda princip är maktens ofelbarhet. För det är fel.

På jorden är det så att både ord och handlingar spelar roll. Alldeles oavsett moralisk värdering. Eftersom de får effekt.

Ordet rimligt har slängts runt en del helgen innan onsdagens omröstning. Det betyder sannolikt, antagligt, troligt.

Jag vet inte vem som skulle vara nöjd med det här alternativet? Förutom den socialdemokratiska partiledningen och miljöpartiet då för de är nog väldigt nöjda och med all rätt. Respekt. Verkligen.

Jan Björklund säger i Agenda den trettonde januari att SD har utsett liberalismen till sin huvudfiende. Liberalernas lösning är då att begå självmord. Är det rimligt?

Jan Björklund säger att Liberalerna har tagit ställning till vilken regering de vill ha i första hand. Det är alltså en S, Mp-regering med kvasiliberal politik. Trots att de gick till val på en Alliansregering. Nu säger Jan Björklund att Alliansen inte är död. Är det rimligt?

Att C, L och Mp som har allra mest att förlora på ett nyval eftersom två av dem kommer åka ut är inte konstigt. Men är det rimligt?

Min egen teori är att en liberal demokrati mår bäst av att politiker agerar i enlighet med sina värderingar.

Men jag tycker att det är skönt att Liberalerna och Centern har avslöjat var de står någonstans och de inte är demokrater.

Bara mängden sjuka grejer Sossarna gjort framför öppen ridå den här mandatperioden är faktiskt hårresande. Transportstyrelsen. Gränsstängningen. Undantaget för afghanerna som var rättsvidrigt och diskriminerande mot andra asylsökande som inte kommer från den gruppen människor. Samtyckeslagen som urholkar det lilla rättsskydd som fanns i landet, en pensionsskuld i kommunerna som redan har effekt, sämre BNP-tillväxt än genomsnittet i EU, terrorism. You name it they failed at it.

Socialdemokratiska väljare tror jag tror på sina politiker. Jag tror inte att de är lika cyniska som sina partiledare. Det kan de inte vara eftersom de fortsätter rösta på dem tänker jag. Det vore helt enkelt inte rimligt.

Förväntar sig Annie Lööf att vi ska gå på den här skiten? Tycker hon att det är rimligt?

I inledningen till det här avtalet står det ”försvaret av den liberala demokratins grunder; en stark rättsstat, ett orubbligt skydd för den enskilda människans fri och rättigheter, motstånd mot främlingsfientlighet, oberoende fria medier, jämställdhet, jämlikhet och lika förutsättningar oberoende av bakgrund.”

Problemet är att vi inte bor i en liberal demokrati. Vi bor i en socialdemokrati. Hade vi bott i en liberal demokrati, som till exempel England varifrån den liberala demokratins parlamentarism kommer, så är det rimligt att en partiledare som redan blivit bortröstad avgår.

Det betyder inte att han eller hon måste lämna partiet. De kan jobba kvar på höga poster. Men de har prövats av väljare och riksdag. Att avgå och möjliggöra förändring och förnyelse hade varit demokratiskt. Det här är en parodi på demokrati. I alla fall liberal demokrati.

Varför skulle socialdemokraterna vilja införa ”en stark rättsstat”? När de inte gjort det hittills. Vi har ett rättspositivistiskt rättssystem. På grund av socialdemokraterna.

Varför skulle sossarna vilja ha ”ett orubbligt skydd för den enskilda människans fri och rättigheter”?

Det är inte rimligt. De har urholkat den enskilda människans fri och rättigheter. Från början av sin existens har arbetarrörelsen arbetat mot äganderätten och yttrandefriheten. Det gör de fortfarande.

”Oberoende och fria medier”? Skämtar dem? Den här regeringen har ju genomfört en skattefinansiering av Public service som kommer höja deras anslag till cirka tio miljarder.

”TeliaSonera köper alltså Bonnier Broadcasting, inklusive tablåteekanalen TV4. Svenska staten är största ägare i TeliaSonera, med ca 37% av ägande och makt.” (från Cornucopia)

Resten av media måste ha bidrag bara för att överleva utträngningseffekten som den är.

Det är ett dråpslag mot fri media och fri kultur. Nu blir det statlig media och statlig kultur. Det gäller oavsett om du tycker den är vänstervriden eller helt neutral.

Den är statlig nu. Inte fri. Jag upprepar för det här är viktigt. Även du som tycker Public Service är helt objektiv måste nu erkänna att institutionen är statlig.

Den är också extremt vänstervriden och inte objektiv på något sätt vilket jag själv och otaliga andra och bättre människor än jag vittnat om. Utöver att det också har undersökts vetenskapligt av professor i journalistisk Kent Asp.

Sen det här med ”Jämlikhet”? S, Mp, C, och Liberalerna har en genusfeministisk intersektionell analys och politik. Den är sexistisk, rasistisk och skadlig eftersom den fokuserar på gruppidentitet snarare än individ.

Samtidigt som riktigt utsatta grupper, människor som lever i hedersförtryck, patriarkalt sådant, människor med funktionshinder mister sin assistans och blir fångna i sina egna hem, pensionärer som lever i fattigdom, barn som lever i fattigdom inte får den hjälp de behöver eller den hjälp de har indragen. Det är inte rimligt.

Som sagt. Stefan Löfvén hade allt emot sig. Ändå har han gjort det. Han har gjort det orimliga. För även om han fälls har han fått Annie Lööf och Jan Björklund att krossa Alliansen.

Att påstå att den fortfarande finns oavsett vad som händer är inte rimligt. Vad Liberalerna och Centern har sagt till Moderaterna och Kristdemokraterna är att de inte litar på dem och föredrar Miljöpartiet och S.

Även om det är något taktiskt trick som de kan ljuga ihop för en återförening senare tror jag att det i väljarnas ögon, oavsett vad man har röstat på, är uppenbart att det inte går att lita på vad Alliansen säger.

Moderaterna och Kd verkar i alla fall tycka att det är rimligt.

Det enda rimliga hade varit att köra allianspolitik.

Få Kristersson och Kd att lova att utesluta SD och sen köra sin egen politik. Om Alliansen sedan fälls, av SD för att de är utestängda eller för att M sviker sina löften så är det så. Då har man prövat det alternativ man lovade väljarna.

Det är rimligt. Framför allt så är det är demokratiskt. Väljarna, näringslivet, systemet hade då fått veta. Det alternativ som lovades hade prövats. Vi hade fått ”Kunskap”. Feedback på våra val och ställningstaganden.

Dessutom hade det setts som rakryggat. Det hade ingivit förtroende för att våra ledare har någon sorts integritet. Även om de uppenbarligen inte har en aning.

Men framför allt hade alternativet som lovades väljarna prövats. Nu vet vi inte hur det hade gått. För det kommer aldrig att hända.  Alliansen är död.

Och den konstellation som har gjort avtalet – S – Mp – C och L – är bara marginellt lika säker som den som inte ens prövades. Att därför inte ens pröva den förstnämnda är inte rimligt.

Det är inte heller demokratiskt. Inte i liberal mening i alla fall. Det är den enda form av demokrati jag erkänner. Jag har inte hittat några andra.

Att försöka tvinga sina politiska motståndare att genomföra ens egen politik är inte heller rimligt. Varför skulle de göra det bättre än du kan göra det?

Det är klart de inte kan. Eller vill. Eller ens egentligen tänker.

Djävulen, precis som Socialdemokraterna och Miljöpartiet, sitter i detaljerna. Läser man det finstilta är det inte mycket de får för uppgörelsen.

Det står inget om det som verkligen är viktigt i avtalet. Nämligen medborgarnas välfärd och trygghet. Som de inte har.

Mp och C görs ansvariga för rikets säkerhet. Tillsammans med S. Det är inte rimligt. Bevisligen efter Transportstyrelseskandalen och det här avsnittet som du snart kommer att få höra.

Det viktiga som finns med är förpassat till utredningar som ska vara klara i vissa fall efter nästa val.

Det är ju uppenbart att sossarna och mp inte bryr sig om demokrati eller liberalism. De bryr sig om makten.

Inget spelar någon roll utom den. Inte din tid. Inte Din möda. Inte Din uppmärksamhet. Inte Dina skattemedel. Inte Din säkerhet. Inte Dina rättigheter. Inte Din barnuppfostran. Inte Din skolgång. Inte Din hälsa. Inte Din infrastruktur.

Det är alltså lika orimligt att det här avtalet ska hålla som att Alliansen utan SD fått regera.

Om V sänker detta växer de ännu mer än de gjorde i valet. Om inte växer SD. Det vore inte demokratiskt. Men det är rimligt.

Samtidigt som V ändå får mer inflytande. Vilket är dåligt. De är nämligen inte ett demokratiskt parti.

Vilket bevisades av en av deras ledamöter på twitter tolfte januari 2019.

Det är nämligen så att inläsaren på det statliga företaget Legimus har ändrat i texten och kommenterat under inläsningen av David Eberhards bok ”Det stora Könsexperimentet”.

Ali Esbati tyckte inläsaren var en hjälte. Även om det var ett skämt är det olämpligt att en riksdagsledamot inte respekterar grundläggande demokratiska principer som yttrandefrihet.

Han behöver inte ens fördöma andra bara försvara den principen. Det är vad han får betalt för nämligen.

Att tro att Vänsterpartiet kan ges mer inflytande – eller för den delen partier som samarbetat med dem är inte rimligt. De är nämligen en stor säkerhetsrisk. Det visste de gamla sossarna i alla fall.

Men socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet är dessvärre också säkerhetsrisker.

De alternativ som presenterades för väljarna var:

Alliansen med alliansens politik. Att pröva det vore demokratiskt. Och rimligt.

Om det inte lyckas har man följt sina värderingar och det man lovade väljarna i valet. Oavsett om det beror på att Ulf Kristersson sviker sina löften eller om de hade röstats ner av SD. Det hade varit det enda rimliga.

I boken ”Holy White Lies” skriver Sameh Egyptson redan i inledningen att Muslimska Brödraskapet i Egyptens syn på Sverige när han först träffade dem var denna:

”Sverige har samma uppfattning om yttrandefrihet, begränsad av religiösa och etiska referenser, som Muslimska brödraskapet, och att Svenska Muslimska Brödraskapet har ett betydande inflytande i svenskt politiskt beslutsfattande.”

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern som var snabbast med att inte släppa greppet om makten oavsett omständigheter är också de partier som i högst grad, tillsammans med Vänsterpartiet, infiltrerats av Muslimska brödraskapet.

Socialdemokraterna är också det parti som samarbetade längst och mest med Nazisterna i Tyskland. De satt ju vid makten. Centerpartiet är tvåa på den listan. Liberalerna trea.

Jag är inte lika övertygad som Sameh Egyptson om att det beror på naivitet. Okunskap och arrogans ingår säkerligen men det cyniska spelet om makten ser ut att trumfa allt. Om det inte är brottsligt är det i alla fall brottsligt inkompetent.

Att de här människorna har makten i Sverige är inte rimligt. Men det är faktum.

Det är också viktigt att påpeka att de muslimer i Sverige som sympatiserar med MB är väldigt få i förhållande till alla människor med muslimsk bakgrund som bor här.

Sameh Egyptsons bok är mycket väl researchad med en egen databas. Den går att köpa på hans hemsida och som ebok bla på Google play. Vilket är väldigt bra för han länkar till en databas där alla länkar, skärmdumpar och dokument finns i ett sökbart arkiv.

Den bekräftar, hur du än ser på saken, att Svenska staten medverkat till etableringen av Muslimska Brödraskapet i Sverige. Att det med statliga medel blivit den mäktigaste MB organisationen utanför Mellanöstern i världen. Hur den sedan – med svenska statens hjälp – etablerat sig i Europa. Tro mig när jag säger att våra politikers svek är inte det enda vi behöver oroa oss för.

Med de orden vill jag att du nu lyssnar på författaren. Sameh Egyptson, njut!

About the author

Komiker, författare och podcastare