Dr. David Eberhard ”Sjuk vård”

Avsnittet kan lyssnas på här!

Avsnittet kan lyssnas på här!

Det här avsnittets gäst är återigen doktor David Eberhard. Sveriges egen Jordan Peterson. Tanken var att vi skulle tala om våld. Med utgångspunkt i en artikel av John Gray “Improvements in civilisation are real enough, but they come and go. While knowledge and invention may grow cumulatively and at an accelerating rate, advances in ethics and politics are erratic, discontinuous and easily lost. Amid the general drift, cycles can be discerned: peace and freedom alternate with war and tyranny, eras of increasing wealth with periods of economic collapse. Instead of becoming ever stronger and more widely spread, civilisation remains inherently fragile and regularly succumbs to barbarism.” och en artikel av PM Nilsson i Dagens Industri:

Men på något sätt kom vi in på sjukvården istället?

Så onsdagen den 26 mars 2019 enligt den gregorianska kalendern gick Eus copyrightdirektivs trettonde artikel igenom. Flera avsnitt av den här podden kommer antagligen att plockas ner från Internet. I alla fall de delar de flesta hänger på och hittar till. Jag vet att det finns ett undantag för satir men hur ska de här filtren kunna hålla isär satir från sådant som inte är det. I dessa dagar är det så svårt att se skillnad på politiken och satiren av politiken att knappt jag som är politisk satiriker kan göra det. Hur ska en sådan här robot klara av det?

Doktor David Eberhard är läkare och författare till flera böcker. Däribland DET STORA KÖNSEXPERIMENTET. Jag vill också uppmana dig som ännu inte köpt DET STORA KÖNSEXPERIMENTET – så uppnår vi riktig jämställdhet om du inte gjort det ännu.

Ett undertema i poddarna under våren det gregorianska kalenderåret 2019 är våld. Kriget mot IS i Syrien ser ut att vara över. Hurra! Kriget i övrigt i Syrien lär pågå. Under punkten övrigt verkar det också som att det kommer att flytta fronten till Sverige.

I researchen hade jag dock fastnat i mätproblemet. Ett problem som dök upp redan i researchen inför avsnittet med Malcom Kyeyune. Men jag ber dig att få återkomma om det eftersom EU’s nya copyright direktiv just gick igenom. Med anledning av det finns det en stor risk att åtskilliga avsnitt av DEKONSTRUKTIV KRITIK kommer att plockas bort från internet.

Tack till dig som har stöttat podden. Vi får se vad som händer med sånt här material framöver. Håll därför ögonen öppna och blir ni blockade eller content nedplockat skärmdumpa och spara det i en mapp. Försök posta bilder av det i sociala medier. Om det plockas bort skärmdumpa det. Det kan mycket väl komma att bli bevismaterial i en framtida rättegång mot våra autokratiska ledare.

Samtalet med David kan du njuta här!

Den engelska monologen om copyrightdirektivets trettonde tillägg postas separat här!

  

 

 

About the author

Komiker, författare och podcastare