Tobias Petersson Vs UNRWA

Tobias Petersson från Tankesmedjan Perspektiv På Israel talar med DEKONSTRUKTIV KRITIK om den verkliga skandalen som pågår i UNWRA – United Nations Relief and Works Agency – FNs kommission för palestinska flyktingar. (LYSSNA HÄR!)

 SÄPO har gått ut och slagit larm om att en stor summa av skattebetalarnas pengar hamnar i fickorna på extremistiska grupper via bidragDet rör det sig om ”ett relativt stort antal” extremistiska organisationer eller organisationer med kopplingar till extremism som får bidrag på ”miljontals kronor”.

”Vi ser att skattepengar går till verksamhet som stödjer våldsbejakande extremism. Personer som förekommer i vårt arbete är aktiva i stiftelser, föreningar och bolag som får pengar av kommuner och myndigheter”, säger Johan Olsson, operativ chef på Säpo, till TT. Enligt Dagens PS.

God morgon Yxskaft – ja, du läste mig rätt – jag skrev ”GOD MORGON YXSKAFT!”. Vem tror SÄPO att de är Sherlock Holmes eller? Ok Boomer…

Hela vårat system bygger på att betala beskyddspengar till extremistiska organisationer. Vare sig de är socialistiska, islamistiska eller högerextremistiska.

Precis som att vi betalar för Iraks försvarsminister

Priset för den mest universella nationalambitionen går till…

Priset för den mest universella nationalambitionen går till…

Men de bidragen är bara en spottstyver i jämförelse med vad Sverige betalar till UNRWA. Den 29:e november är det nämligen FNs dag för internationell solidaritet med det Palestinska folket. Mellan den 27:e november 2018 och den 6 januari 2019 hade också FN en utställning i lobbyn i högkvarteret i New York som kallades ”Palestine – THE MOST UNIVERSAL NATIONAL CAUSE” vilket verkligen är en märklig formulering. Hur kan ett folks nationella kamp vara den mest universella? Varför är palestiniernas nationella kamp mer universell än tibetanernas, Taiwanesernas, Hong-Kong-bornas eller Kurdernas?

Den stora frågan som ställs i det här avsnittet är nämligen denna – kan du sätta ett pris på värdighet?  Eller är värdighet ovärderligt? Frågan ställs på sin spets med skandalen i just FN-organisationen UNWRA. I augusti 2018 ställer USA in alla betalningar till organisationen. Anledningen uppges vara den korruption och det maktmissbruk som avslöjats i en intern FN-rapport men USA låter också förstå att de anser att organisationen motverkar sitt syfte.  

Därefter har bland annat Belgien, Nederländerna och Schweiz ställt in sitt stöd.

Sverige har alltid varit en av UNRWAs största givare och under samma period som andra demokratier drar öronen åt sig ökar Sverige sitt stöd till UNRWA. 2014 erkänner Sveriges nytillträdda regering som första och hittills enda Västland staten Palestina. Det är Margot Wallström som framför regeringens erkännande. Det året har också Sverige det rullande ordförandeskapet i UNRWA.

UNWRA grundades i och med FNs resolution 302 (IV) den 8 december 1949 angående hjälp till flyktingar i Palestina. Det kom till som en direkt konsekvens av Greve Folke Bernadottes misslyckade medlingsförsök som ledde till att han mördades och att FN utsåg Ralph Bunche från UNSCOP till medlare i hans ställe.

29:e november är internationella hågkomsten av Nakban, den palestinska fördrivningen/flykten.

29:e november är internationella hågkomsten av Nakban, den palestinska fördrivningen/flykten.

Den fjortonde maj 1948 har det brittiska mandatet i Palestina gått ut och Israel utropar sin självständighet. Dagen efter, den 15 maj, går fem arabiska länder, Egypten, Libanon, Syrien, Transjordanien och trupper från Irak, även de FN-medlemmar, till attack för att utplåna Israel.  Under stridigheterna som i princip pågår mellan 1947 och 1949 blir mellan 500.000 och 700.000 palestinska araber flyktingar. De kommande åren kör också arabländerna ut mellan 700.000 och 800.000 judar till Israel. De judiska flyktingarna från arabländerna blev medborgare i Israel. De palestinska araberna blev kvar i flyktingläger i Gaza, på Västbanken, i Libanon och Jordanien. Transjordanien hade till exempel annekterat det som idag kallas Västbanken men liksom de andra arabiska länderna förvägrades de palestinska araberna medborgarskap och användes istället som en bricka i arabländernas krig mot Israel. Till skillnad från andra sorters flyktingstatus går det palestinska flyktingskapet i arv till barn och barnbarn. Idag, 70 år senare, skryter UNRWA på sin hemsida att de ger ”bistånd och beskydd för ungefär 5.5 miljoner palestinska flyktingar”.

unrwa.org

unrwa.org

Resolution 302 är nödvändig just då för att förhindra svält bland flyktingarna men man kan undra varför mandatet finns kvar 70 år senare när paragraf 5 i resolutionen säger att ”konstruktiva åtgärder” ska vidtas så fort som möjligt med sikte på att avveckla det internationella biståndet. FN lade ansvaret för kriget 1948 på arabländerna eftersom det var de som anföll Israel. Ansvaret för flyktingarna borde således ha tillfallit de länder som anföll. I resolution 212 från 19 november 1948, mer än ett år före resolution 302, talas om flyktingar från ”alla grupper” i konflikten i Palestina. Palestinierna existerar inte som ett eget folk och ger inte uttryck för nationella ambitioner.

“Till Jerusalem”, Folke Bernadotte

“Till Jerusalem”, Folke Bernadotte

Som Folke Bernadotte själv skrev i sin bok ”Till Jerusalem”, ”Palestinaaraberna har för närvarande ingen egen vilja. De har heller aldrig utvecklat någon specifik palestinensisk nationalism. Kravet på en separat arabstat i Palestina är därför tämligen svagt. Det förefaller, som om under rådande omständigheter de flesta Palestinaaraber var fullt nöjda med att inkorporeras med Transjordanien”. Folke Bernadotte, Till Jerusalem, E-bok, 42%, Kap. Åter på Rhodos

Sedan har mandatet förlängts varje gång det varit på väg att gå ut. Numera förlängs det vart femte år. Det som från början var tänkt som en tillfällig lösning är idag en permanent välfärdsstat utan land med mellan 5.3 och 5.5 miljoner ”medborgare”. Det kommer de förbli tills det finns ”en rättvis” lösning på ”problemet”. Det är inte bara en rättvis lösning på palestiniernas problem som efterfrågas. I så fall hade det varit mindre komplicerat. Alla arabländer, och mer än några få av de muslimska länderna bortom det, vill ha sitt att säga om alla eventuella lösningar. Hittills har de förkastat alla förslag. Från början kunde inte arabstaterna tänka sig någon lösning som ens tvingade dem att erkänna att Israel existerade. Folke Bernadotte skriver att ”följande morgon, den 16 juni, sammanträffade vi med de utsedda arabdelegaterna. Nokrashi Pasha, den egyptiske premiärministern, fungerade som ordförande. Han började förhandlingarna med att göra följande deklaration: arabstaterna skulle aldrig godta en lösning, som direkt eller indirekt innebar ett erkännande av den judiska statens existens eller av Palestinas delning. Sedan tillade han med ett småleende: det är ju medlarens sak att finna en rättvis lösning på problemet.” Kostnaden per flykting går upp för varje ny givarrunda, antalet flyktingar blir fler för varje år som går. Sjuttio år senare. Det påminner inte så lite om brandskattning. Alltså att man glider upp med sin armé till en stad och lite löst och ledigt förklarar “Vilken fin stad ni har men den ser lite lättantändlig ut. Vore synd om den skulle börja brinna om du förstår vad jag menar?”

Efter att USA i januari 2018 förklarar att de kommer sluta ge pengar till UNRWA drar chefen för UNRWA, Pierre Krähenbühl, igång en kampanj för att få in de 500 miljoner dollar som saknas i UNRWAs budget.

Han kallar insamlingen #DignityIsPriceless. Pierre Krähenbühl valde dessutom att göra det vid sidan av den avdelning inom UNRWA som vanligtvis sköter insamlingen. I slutändan påstår Krähenbühl att insamlingen var en succé som genererade nästan hela den summa han hade hoppats få in. 446 miljoner USD påstår han ha samlat in.

I juli 2019 briserar en skandal inom ledarskapet. Al-Jazira kan avslöja att en läckt internutredning visar att högsta ledningen inom UNRWA har ägnat sig åt maktmissbruk, nepotism, sexuella trakasserier, förskingring, och så vidare. Dokumentet påstås ha läckts av bekymrade anställda på UNRWA efter att det lämnades in till FN:s Generalsekreterare Antonio Guterres i december 2018 men att han sedan dess inte gjort något åt saken.

Pierre Krähenbühl, chef för UNRWA sedan 2014, twittrar den 20 januari 2018: ”Enastående nyheter från en enastående partner! Tack Margot Wallström, Ulrika Modéer, Annika Söder, Svenska Utrikesdepartementet, Sveriges FN-delegation, Svenska generalkonsulatet i Jerusalem och Ambassadör Mikael Lindvall för ert stora förtroende för UNRWAs utbildning av 500.000 studenter, sjukvård och räddningstjänster. Mycket uppmuntrande!” 

Ulrika Modéer, då UD-tjänsteman, 2019 på FN i New York, har nämligen twittrat ”Sverige har just betalat ut 58.5 miljoner USD till UNRWA för deras viktiga arbete för att stötta Palestinska flyktingar i dessa prövande tider.  Världssamfundet har ett ansvar”. Mikael Lindvall, som också nämns i Pierre Krähenbühls tweet, är chef för EU-representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik. Enheten är UD:s förlängda arm i Bryssel.

Federica Mogherini – italiensk socialdemokrat och High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy. Vice President of the EU Commission sedan 2014 – samma år som Krähenbühl tillträdde sin post och Margot Wallström sin post. Även om EU har varit pro-palestinskt och pro-arabiskt sedan innan det blev EU. De flesta länderna svängde redan på den tiden det hette EC efter oljekrisen 1973.

Antonio Gutteres är FN:s nuvarande generalsekreterare, portugisisk före detta premiärminister och partiledare för det Socialistiska partiet och ordförande för socialistinternationalen mellan 1999-2005. Socialistinternationalen svängde efter oljekrisen 1973 då Bruno Kreisky och Olof Palme Som du kanske kommer ihåg från del 5.4 av DET HÄR ÄR EN svensk TIGER?

Ayman Safadi Minister of Foreign Affairs & Expatriates – The Hashemite Kingdom of Jordan – Hans titel är alltså Utrikesminister & ”Landsflyktiga”? ”Utlandsmedborgare”? Det är en märklig titel att vara utrikesminister och minister över medborgare som bor i andra länder.

Samt givetvis Margot Wallström. Som inte längre är vår utrikesminister.

Tweets om UNRWA och retweets av Pierre Krähenbühl verkar ha rensats bort från Wallströms, Guterres och Federica Mogherinis twitter-flöden men spår finns kvar. Pierre Krähenbühl har inte rensat sina tweets och en eller annan tweet finns kvar långt tillbaka i flödet.

21 oktober 2016 skriver Margot Wallström att hon har ett ”Möte med kommissionsgeneral Pierre Krähenbühl idag. Sverige stödjer UNRWAs mandat och Palestinska flyktingar.” På bilden som hon har postat där de tar varandra i hand ser de genuint glada ut. Bara en månad tidigare, i september 2016, har Margot Wallström talat på ett UNRWA-event där hon inleder med att säga att ”behovet av solidaritet med världens flyktingar” är ”mer uppenbart än någonsin”. 

”Vi måste adressera orsakerna till konflikt och stridigheter, investera mer i konflikt prevention och post-konflikt rekonstruktion, och göra mer för att stoppa de pågående konflikterna som ligger bakom våra rekordhöga humanitära behov. Jag åkallar i detta hänseende att alla stater bär ett ansvar för att se till att alla får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda….” men det är bara en stat hon i så fall nämner med namn. ”….När vi talar om den här situtionen kan vi inte ignorera de över fem miljoner palestinier som varit flyktingar i två tredjedelars århundrade. Inte heller kan vi ignorera UNRWAs avgörande bidrag att stötta dessa flyktingar och de positiva effekterna av deras arbete för stabilitet i regionen. För detta vill jag tacka UNRWA. Sverige är en av UNRWAs största biståndsgivare. Regeringen har just föreslagit Riksdagen ett ytterligare bidrag på över 8 miljoner USD för 2016.”

Margot Kräkenbulle och inspiraerande dialog.png

Så sent som 1 oktober 2018 har Pierre Krähenbühl twittrat ”Min djupaste tacksamhet går till utrikesminister Margot Wallström för att ha delat ansvaret att leda Ministermötet i New York. Hon är en formidabel förespråkare för UNRWAs tjänster, särskilt utbildning, och har lett flera initiativ till stöd för Palestinska flyktingar. #DignityIsPriceless” tillsammans med en bild på Krähenbühl och Margot Wallström. De ser målmedvetna och heroiska ut.

BFFsen Maggan och Kräkenbulle hostar events med varandra.

BFFsen Maggan och Kräkenbulle hostar events med varandra.

De två rapporter som utvärderat UNRWA jag hittar är dels MOPAN-rapporten. En extern organisation som heter MOPAN har gjort en rapport där de hyllar UNRWA förbehållslöst, som de verkar föra med alla organisationer de ”granskar”. Rapporten är rappakalja.

OIOS 2007 flyktingar och pengar.jpg

Dels är det en OIOSrapport från 2010 som rör åren 2007-2008. Båda betonar att mycket handlar om UNRWAs anseende – alltså hur organisationen uppfattas – inte om den faktiskt hjälper eller effektiv. Men OIOS-rapporten avslöjar i alla fall att ett av de stora problemen med UNRWA är att det inte finns någon bra uppföljning på vad pengarna går till.

73 procent personalkostnad.jpg

Samt att av UNRWAs budget på 795.5 miljoner USD går 73.02 procent till löner inom organisationen. I en fotnot kan jag också läsa mig till att om en muslimsk man gifter sig med en palestinsk kvinna kan han automatiskt registrera sig som flykting själv. Oavsett var han har medborgarskap.  

Gifta på låtsas.jpg

En annan sak som är märklig är att det pressmeddelande som Sveriges FN-delegation under Malmström gav ut om stöd för resolution 2334 nu är borttagen från nätet. Allt som återstår är en bruten länk. Som tur är finns en del av pressmeddelandet översatt i del 6.5 poddversionen av DET HÄR ÄR EN svensk TIGER. Då sade Margot Wallström att ”Sverige välkomnar Säkerhetsrådets beslut att anta Resolution 2334” lyder rubriken på FN:s hemsida. Det är ett pressutskick från Sveriges utrikesminister Margot Wallström angående den resolution mot Israel som antogs i december 2016. ”Jag välkomnar Säkerhetsrådets beslut. Det är väldigt positivt att rådet för första gången på åtta år har kommit överens om en resolution i fredsprocessen. Resolutionen ger viktig klarhet i internationell lag om det internationella samfundets syn på bosättningarna och är en grund för Sveriges kommande arbete i Säkerhetsrådet” säger utrikesminister Margot Wallström i utskicket. Hon avslutar med att säga att ”Den kan också hjälpa att föda hopp bland unga människor i regionen om en framtida två-statslösning där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet”.

Skälet till att det är intressant i sammanhanget är att den resolutionen var ett stöd för den palestinska BDS-rörelsen. En rörelse som vill isolera Israel ekonomiskt, politiskt, akademiskt och kulturellt.

7 aug 2017 i Kyrkans tidning: ”Kabinettsekreteraren vid utrikesdepartementet Annika Söder (S) deltog också i panelen under BDS-seminariet i Almedalen. Ledde seminariet gjorde Pierre Schori (S). Stöttade kyrkoledningens lobbying för BDS på Facebook gjorde Ulrika Modéer (MP), statssekreterare på utrikesdepartementet för ministern för internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin (MP).”

un.org alltså FNs hemsida

un.org alltså FNs hemsida

Går du in på FNs hemsida kommer språken i denna ordning – Arabiska, Kinesiska, engelska, Franska, Ryska. Hemsidor byggs inte av en slump. Någon har bestämt att det ska vara just de språken i just den ordningen. Det är inte en bokstavsordning. Det är inte rangordnat efter största språkområde. Inte heller efter vilka som ger mest till FN… Det är en märklig ordning. Minst lika märkligt som att vår utrikesminister meddelar sin avgång på Facebook 6:e september 2019:

Hon skriver att ”Under de senaste fem åren har vi åstadkommit så mycket. Man kan säga att vi har spelat i den högsta utrikespolitiska ligan.” och avslutar med att påminna medborgarna om att när hon ”kom in i riksdagen var Olof Palme partiledare för socialdemokraterna. Det var inte direkt igår… Det var på många sätt en annan värld. Under de decennier som passerat har så mycket hänt.”

Ayman Safadi Ann Linde.png

Men för den som hoppades på förändring är jag rädd att du hoppas på för mycket. I en tweet från den 14 november 2019 skriver jordaniens utrikes- och landsflyktsminister Ayman Safadi att ”Effective partnership with #Sweden in support of #UNRWA. Constantly improving ties which I discussed with FM @AnnLinde on sidelines of Anti-ISIS meet in DC.”

Bilden visar en Jordansk minister som säger något till vår utrikesminister Ann Linde. Han pekar med fingret som om han verkligen vill understryka sin poäng. Ann Linde sitter med anteckningsblock och penna som en lydig och hänförd elev som inget hellre vill än att vara bäst i klassen.

Socialister och islamister är väldigt förtjusta i att jämföra Israel med Nazityskland eller Apartheid i Sydafrika. Efter Andra Världskriget flydde många nazister, både tyska och andra nationaliteter, till arabvärlden där de hjälpte till att bygga upp arabiska regeringars underrättelse- och säkerhetstjänster och propagandacenter. Islamisterna etablerade också kontakt med europeiska högerextrema. Efter Oljekrisen 1973 kunde de också inleda samarbete med europeiska socialister. Islamisterna spelar båda sidor och ingendera av de europeiska ytterkanterna märker något för de talar inte med varandra. Det finns inte ett enda demokratiskt arabland. I samtliga arabländer pågår sedan tusen år en könsapartheid, en religionsapartheid mot icke-muslimer som kristna och judar, utrotning av homosexuella. De lovar ständigt väst att de bryr sig om demokrati och mänskliga rättigheter men de har haft sjuttio år på sig och inte ett dyft har gjorts av alla fagra löften. Det är dags för Sverige och EU att växa upp nu. När det gäller val av utrikespolitisk axel står du antingen på västerlandets, demokratin och de mänskliga rättigheternas sida. Eller så är du en socialislamist. För även om vi inte bryr oss om historia och stirrar oss blinda på framtiden så drömmer andra delar av världen sig tillbaka till ett storslaget förflutet.

Och då har vi bara skrapat på ytan. Tobias Petersson anser nämligen att det finns värre problem med UNRWA än de jag just räknat upp. Och av någon anledning har han ägnat sitt liv åt att försöka uppmärksamma människor på det han ser.

Det är lätt att känna sig nedslagen av det Tobias berättar men upp med hakan för det är alltid som mörkast precis innan det blir nattsvart. Även om det han talar om kommer ta tid att åtgärda – om det någonsin går att åtgärda – är det lika så bra att vi som nation börjar omedelbart. Första steget i att göra sig kvitt oket från både socialistier och islamister är helt enkelt att sluta ge dem pengar. Det gäller inhemska organisationer såväl som utländska. För de pengar vi ger dem gör skada. Enorm skada. Bara genom att sluta finansiera vansinnet kommer det att försvagas. Nu blir det ett samtal om UNRWA med Tobias Petersson

Njut!

Till nästa avsnitt – ha en god tidsenhet!

 

About the author

Komiker, författare och podcastare