Magnus Norell – International Man of Mystery

Avsnittets gäst är statsvetaren och författaren Magnus Norell. Magnus har varit med i DEKONSTRUKTIV KRITIK förut men det var några år sedan. Då diskuterade vi bland annat Magnus bok Kalifatets återkomst och fejden mellan Magnus Norell och professor Mattias Gardell. Och då använder jag ordet professor i dess vidaste bemärkelse. Så vid bemärkelse att professor i det här fallet betyder ”Läderbyxan”. Till det här mötet har jag läst Magnus Norells bok ”En personlig resa” som är en samling berättelser om hans resor i världen. Boken förklarar på ett övergripligt sätt Magnus Norells bild av världen och han väver in sina gedigna kunskaper om kultur, historia och politik vilket ger även läsaren en förståelse för de krafter som samverkar i några av världens mest uppmärksammade konflikter.  

Båda böckerna säljs via mitt förlag Samizdat som jag har startat med Gustaf Moell, min redaktör på DET HÄR ÄR EN SVENSK TIGER. Det var dock nära att förlaget inte fick heta SAMIZDAT. Bolagsverket som är den myndighet man registrerar nya företag hos ville nämligen inte släppa igenom namnförslaget. Vanligtvis är det så att när bolagsverket inte vill godkänna ditt företagsnamn så beror det på att namnet redan är taget. Så döm om vår förvåning när bolagsverket inte vill godkänna Samizdat Publishing.  

Om Du inte känner till vad Samizdat betyder är det inget du ska känna någon skam för. Om du inte levde bakom järnridån i Östeuropa när det begav sig. Ordet är ryskt och Samizdat definierades i det totalitära Sovjetunionen som litteratur som inte var godkänd av staten. Sådana texter som dissidenter träffades för att tillverka, distribuera och läsa i hemlighet. Förbjuden litteratur. Att det redan skulle finnas ett förlag i Sverige med det namnet förvånade både mig och Gustaf. Även om jag hade en aning om att det inte berodde på att namnet var taget. För att avgöra huruvida jag bara var paranoid eller inte så fick Gustaf sköta ärendet. För vi ville i alla fall veta om namnet redan var upptaget. Det var det inte visade det sig.

Samizdat+ansto%CC%88t+bolagsverket+komplettering.jpg

Komplettering krävs

Bolagsverket vill ha kompletterande information för att kunna slutföra ombildningen av det nya bolaget. De skriver:

Samtliga namnförslag innehåller ord som kan väcka anstöt hos
allmänheten. Namnen strider därför mot goda seder och bruk.
Skicka in nya namnförslag.

Gällande ärendenummer 602041/19, 

2019-11-13

För att Gustaf skulle känna sig trygg med att det inte bara var jag som inbillade mig fick han författa svarsbrevet till bolagsverket.

Hej Simon,

Hoppas allt väl. Jag heter Gustaf Moëll och är en av två delägare i bolaget Grundbulten AB (org nr 559218-8063) som nyligen via ombud skickade in en ansökan till Bolagsverket om att få bilda aktiebolag.

Jag blev mycket imponerad och en aning förbryllad då jag via ombudet idag nåddes av beskedet att samtliga av de tre bolagsnamn vi ansökt om nekades. Då samtliga namnförslag innehöll order ”Samizdat” antar jag att det är det ordet du syftar på när du fattade beslutet att detta ord ”skulle kunna väcka anstöt hos allmänheten. Namnen strider därför mot goda seder och bruk.” Samizdat är ett begrepp som nog inte är allmänt känt i Sverige och vars fulla omfattning och konnotationer inte är klart definierade ens av människor med djup teoretisk eller personlig kunskap i ämnet.

Den allmänt vedertagna betydelsen av Samizdat är litteratur (i förlängningen användes begreppet för att omfatta andra saker såsom kläder men låt oss inte fastna alltför djupt i definitionsfrågan) som trycks och distribueras i ett land utan statens medgivande. Det härstämmar som du säkert vet från Kommunistdiktaturerna i öst – primärt Sovjetunionen men även i andra länder – och omfattade alla verk som inte godkänts av staten och vars spridning eller innehav i många fall bestraffades med åratal i arbetsläger eller arkebusering. Jag har personligen tillbringat mycket tid i Ryssland och Ukraina och då fenomenet intresserat mig under en längre tid haft längre samtal med folk som berättat om hur de själva, vänner eller släktingar bestraffats för innehav av böcker som idag har en självklar plats i vilken svensk bokhylla som helst.

 Min medgrundare Aron Flam har en mer personlig relation till begreppet ”Samizdat” då släktingar till honom under Sovjet-åren smugglade litteratur in och ut från öststaterna.

Ditt beslut att i egenskap av tjänstemän konstatera att namnet Samizdat strider ”mot goda seder och bruk” ter sig i ljuset av detta en aning märkligt. Jag skulle således hemskt gärna vilja ta del av din motivering till varför detta ord skulle kunna väcka anstöt hos allmänheten. Jag tvivlar inte på att det finns ett fåtal äldre trogna parti-företrädare som nog gärna skulle se att begreppet föll helt i glömska, men att allmänheten skulle ta illa vid sig av att ett bolag som sysslar med bokutgivning väljer namnet Samizdat – på grund av ordets konnotationer till motstånd mot statlig censur och fängslande av oliktänkande – kan jag inte riktigt förstå och ser därför fram emot att få ta del av resonemanget bakom att neka ett bolag att använda sig av det ordet i sitt namn. Det finns säkerligen de i allmänheten som motsätter sig det fria ordet, men tryckfrihetsgrundlagen och yttrandefrihetsgrundlagen är mig veterligen tämligen tydliga på den här punkten.

Jag ser fram emot ditt svar och tro mig när jag säger att det inte på något sätt ligger i vårt intresse att i och med detta provocera fram någon form av konflikt med varken dig eller Bolagsverket. Men då namnet har en så kraftfull, positiv och personlig innebörd för oss båda är vi såklart nyfikna på varför du bedömer det anstötligt.

Om du föredrar att detta mail skickas genom någon annan kanal så att det hela lättare kan diareföras och eventuellt följas upp så skickar jag självklart det gärna den vägen.

Mvh

Gustaf Moëll

Vi fick aldrig något annat svar än att bolagsnamnet gick igenom. Trots att vi uttryckligen begärt en motivering. Det är verkligen en ödets ljuva ironi att bolagsverket ändå försökte stoppa det. För den enda som kan ta anstöt av Samizdat är just staten.

 

 

About the author

Komiker, författare och podcastare