Upprop

Under februari 2021 har insamlingsstiftelsen Stiftelsen för främjandet av Aron Flams folkbildande gärning grundats av Aron Flam. Stiftelsens ändamål skall vara att verka för att främja folkbildning och kultur. Genom bidrag och andra insatser skall Stiftelsen främja folkbildning och kultur i ett alltmer kunskaps- och kulturfientligt svenskt samhälle.

Stiftelsen skall bedriva sin verksamhet med medel som erhålles genom gåvor, bidrag eller på annat sätt. Samtliga som donerar medel till Stiftelsen har rätten att vara anonym. Dessa medel skall, sedan uppkommande administrationskostnader täckts, användas för Stiftelsens ändamål.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

 

About the author

Komiker, författare och podcastare