#DEKONSTRUKTIVKRITIK Vs Ny världsordning med Magnus Norell

För att lyssna på avsnittet KLICKA HÄR!

Torsdagen den 24:e februari gick Ryssland till attack mot Ukraina. I och med det har Ryssland och Kina ställt den Västerländska världsordningen i schack. Stor sannolikhet för schack matt. Framtiden är energi och halvledare. Du behöver energi för att driva de maskiner byggs på halvledare. Magnus Norell gästar #DEKONSTRUKTIVKRITIK för en analys av läget. (För att lyssna på avsnittet KLICKA HÄR!)

“Våra planer inkluderar inte ockupation av Ukrainskt territorium.”

Flera så kallade experter tror att det innebär att han tänker krossa Ukraina och installera en dockregim där innan han drar sig ut.

“Nu några få viktiga, väldigt viktiga, ord åt de som Kanske frestas att lägga sig pågående händelser. Vem som än försöker hindra oss, eller ännu värre hotar vårt land, vårt folk, ska veta att Rysslands svar kommer att vara omedelbart och kommer leda till sådana konsekvenser som du aldrig upplevt i historien. Vi är redo för varje utfall. Alla nödvändiga beslut rörande detta har redan fattats. Jag hoppas att jag kommer bli hörd.”

Avslutningen av det långa talet är i princip en uppmaning till fullskaligt krig. Alla förberedelser är gjorda, alla vet vad de ska göra och alla sektorer kallas att ställa upp i krigsinsatsen.

”Dear compatriots! I am confident that the soldiers and officers of the Russian Armed Forces devoted to their country will professionally and courageously fulfill their duty. I have no doubt that all levels of government, specialists responsible for the stability of our economy, financial system, social sphere, heads of our companies and all Russian business will act in a coordinated and efficient manner. I count on a consolidated, patriotic position of all parliamentary parties and public forces. Ultimately, as it has always been in history, the fate of Russia is in the reliable hands of our multinational people. And this means that the decisions made will be implemented, the goals set will be achieved, the security of our Motherland will be reliably guaranteed. I believe in your support, in that invincible strength that our love for the Fatherland gives us.”

Ryssland är den största exportören av naturgas till Europa. Nästan 40 procent av Europas naturgasbehov står Ryssland för. Sedan följer Norge 22 procent; Algeriet och Azerbadjan med under 20 respektive 10 procent. Europas beroende av rysk gas illustrerades tydligt senast i slutet av 2021 när Ryssland minskade sin gasexport till Europa i efterdyningarna av Ukrainakrisen. Det gjordes ”under täcket” eftersom Moskva är bundna av kontrakt som stipulerar hur mycket gas de ska leverera. Vad Ryssland gjorde istället för att bryta kontraktet var att sluta sälja gas på spotmarknaden. Där säljs extra gas till dagskurs och är ett bra sätt att täcka upp eventuell brist eller göra sig av med överskott. Rysslands ovilja att lägga ut gas på spotmarknaden ledde till att IEA – International Energy Agency – anklagade Ryssland för att underminera Europas energisäkerhet.

Det är lätt att få för sig att allt handlar om energi. Så är det dock inte. Allt hänger på energi och det är inte samma sak som att det är vad det handlar om. Det handlar om allt annat än energi. Ryssland och Kina vill tvinga fram en ny världsordning. Energi är bara verktyget man använder för att få igenom det man vill ha. De tänker till tvinga sig till det med hjälp av olja och gas. Ytterst med bomber. Som vi har sett.

(Putin har en helt egen bild av historien som han avser att förverkliga. Hans värderingar går stick i stäv med våra som han kallar degenererade och dekadenta.)

När Ryssland drog tillbaka sin överskottsförsäljningen på spotmarknaden för gas 2021 gick europeiska energipriser på kontinenten upp. Det blev en femfaldig ökning från 19 euro per megawattimme till 95 euro per megawattimme. Ungefär en femtedel av EU:s energibehov täcks i dagsläget av gas. Det innebär i praktiken att gas är EU:s näst största energikälla enligt eurostat. Naturgasen står alltså för cirka 20 procent av vårt energibehov.

Tyskland – som är Europas och EU:s ledarland och ekonomiska motor – litar till rysk gas för 65 procent av sitt energibehov. I Italien är det 43 procent. Enligt The Hindu i alla fall:

På statista får jag fram följande lista på andel rysk gas i Europa fördelat per land. Bosnien/Herzegovina, Norra Makedonien och Moldavien låter Ryssland stå för 100 procent av sitt gasbehov. Finland 94 procent. Lettland 93 procent. Enligt denna har Tyskland 49 procent och Italien 46 procent. Frankrike 24 procent. Ungern, Polen och Slovenien 40 procent. Tjeckien 64 procent. Grekland 51 procent. Och så vidare och så vidare.

Oavsett vems data som kommer närmast är det en inte obetydlig andel av Europas länder som är helt beroende av Ryssland för sin energiförsörjning.

https://www.statista.com/statistics/1201743/russian-gas-dependence-in-europe-by-country/

Det största ryska gasbolaget är Gazprom. Det kontrolleras av Kreml. Gazprom har inte sålt överskott på spotmarknaden sedan förra augusti. De skickar bara så mycket gas som krävs för att uppfylla villkoren i sina kontrakt. Enligt Gazproms egna data kan det vara så att de till och med brutit mot kontrakten under 2021.

Under de senaste två decennierna har Ryssland byggt transportvägar till Europa som kringgår Ukraina. Det innebär att Ryssland kan stänga av gasen till Ukraina utan att det påverkar tillgången för andra europeiska länder. Före 2000 gick den ryska pipen genom Ukraina. Nu går de genom Turkiet utan att passera Ukraina. Samtidigt har kapaciteten minskat. Pipelinen genom Ukraina kunde leverera 110 bcm medan de nyare pipelinesen Turkey-Yamal, Turkstream (som för övrigt är ett väldigt roligt namn) och Blue Stream levererar tillsammans 80 bcm.

USA har ansträngt sig för att minska Europas beroende av rysk gas genom att skicka fryst gas. Men det skulle kräva rejäla anläggningar för att frysa gasen i USA och lika rejäla anläggningar i Europa för att frysa upp den. Anläggningar som kostar miljardtals dollar att bygga och tar åratal innan de kan tas i bruk. I dagsläget är mängden som fryst gas vi får från USA bara 400 miljoner kubikmeter. Rysslands kapacitet mäts i miljarder kubikmeter.

Om gasen från Ryssland slogs av imorgon – vilket är mycket osannolikt – men om; då skulle USA:s kapacitet bara täcka två tredjedelar av Europas behov. Och det är inget som kan åstadkommas över en natt. (Amy Myers Jaffe, managing director of the Climate Policy Lab at Tufts University). Och det skulle inte bli billigt.

Hur man än vrider och vänder på saken är vi beroende av antingen araber, ryssar eller kineser för våra energibehov.

Araberna har olja; Ryssland gas och olja; och Kina kontrollerar nästan hela värdekedjan av sällsynta jordartsmetaller som vi behöver till batterierna som ska driva våra bilar, datorer och mobiler i den gröna omställningen.

Det är inte en god sits att befinna sig i. Allt detta hade givetvis gått att undvika – förutsatt att vi inte baserade vår energipolitik på, vad en ytterst osmaklig twittrare kallade, ”en autistisk tonåring”. På sådant svammel kan man inte annat än svara: HOW DARE YOU

Men om du finner det roligt är det för att det är sant. Energipolitik är säkerhetspolitik och det borde ha behandlats som säkerhetspolitik.

Även om vi bestämde oss för att bli energioberoende idag, bygga kärnkraft och gå över till el, skulle det ta åratal att bryta gruvor för uran och sällsynta jordartsmetaller och ännu fler år att bygga anläggningar som kan rena och förädla dem. Det finns möjlighet till både uranbrytning, brytning av sällsynta jordartsmetaller och byggande av de anläggningar som krävs för förädling. Men det kommer ta åratal och vara väldigt dyrt. Även om den politiska viljan fanns. Vilket den inte gör. Så…

Vi är en smula fucked är vad jag försöker säga.

Den andra sidan av myntet är att om vi är beroende av Ryssland för våra energibehov är det lika sant för Ryssland. Europa konsumerar en tredjedel av Rysslands gasproduktion. Europa köper också olja från Ryssland och tillsammans med gas står det för en stor del av den ryska federala budgeten. Under de senaste åren har Ryssland formulerat sin budget på så sätt att de kan lägga undan 630 miljarder dollar i valutareserv. Med andra ord klarar Ryssland av ett kortare inkomstbortfall. På lång sikt är det inte hållbart. Särskilt inte om européerna av någon outgrundlig anledning – som låt oss säga verkligheten – vaknade upp och började lita på egna lösningar för sina energibehov. Just nu ser det dock osannolikt ut.

KINA OCH RYSSLAND

Redan den fjärde februari 2022 gick ryssarna och kineserna ut med ett gemensamt uttalande som du kan ta del av på kremlin.ru.

Joint Statement of the Russian Federation and the People’s Republic of China on the International Relations Entering a New Era and the Global Sustainable Development”.

Det är exakt vad det låter som. Det är ett gemensamt uttalande där Ryssland och Kina förklarar att det från och med nu råder en ny världsordning. Världsordningen är multipolär.

Det gemensamma uttalandet är uppdelat i fyra delar. I del 1 omdefinierar begreppet demokrati till något som kan omfatta både Kinas och Rysslands styrelsesätt. ”There is no one-size-fits-all template to guide countries in establishing democracy. A nation can choose such forms and methods of implementing democracy that would best suit its particular state, based on its social and political system, its historical background, traditions and unique cultural characteristics. It is only up to the people of the country to decide whether their State is a democratic one.”

D.v.s inte demokrati.

Del 2 kungör att Kina och Ryssland nu kommer att utveckla sina relationer inom alla områden och särskilt inom FN och andra internationella forum och organisationer. Där de tänker agera samfälligt med ”en röst”.

Del 3 handlar om säkerhetspolitik och där nämns bland annat att Ryssland ställer sig bakom One-China-politiken som innebär att Taiwan är en del av Kina. Men framför allt talas det om samarbete inom ICT – Information and Communication Technologies – och hur det ska regleras med ”en gemensam mekansim”.

Del 4 konstaterar att världen nu är multipolär vilket kräver att ”vi bygger internationella relationer av en ny typ”.

“The sides call for the establishment of a new kind of relationships between world powers on the basis of mutual respect, peaceful coexistence and mutually beneficial cooperation. They reaffirm that the new inter-State relations between Russia and China are superior to political and military alliances of the Cold War era. Friendship between the two States has no limits, there are no ”forbidden“ areas of cooperation, strengthening of bilateral strategic cooperation is neither aimed against third countries nor affected by the changing international environment and circumstantial changes in third countries.”

Tänk Dig kalla kriget men nu är ryssarna och kineserna överens om allt och Kina äger hela Afrika.

Sanktioner som inte slår mot den ryska energisektorn är inte seriösa. I Taiwan tillverkas för närvarande 92 procent av världens halvledare. I sitt gemensamma uttalande sa Ryssland och Kina så här om Informations och Kommunikationsteknologi:

”The sides reiterate their readiness to deepen cooperation in the field of international information security and to contribute to building an open, secure, sustainable and accessible ICT environment”

Och att:

“The sides welcome the implementation of the global negotiation process on international information security within a single mechanism and support in this context the work of the UN Open-ended Working Group on security of and in the use of information and communication technologies (ICTs) 2021–2025 (OEWG) and express their willingness to speak with one voice within it. The sides consider it necessary to consolidate the efforts of the international community to develop new norms of responsible behaviour of States, including legal ones, as well as a universal international legal instrument regulating the activities of States in the field of ICT. The sides believe that the Global Initiative on Data Security, proposed by the Chinese side and supported, in principle, by the Russian side, provides a basis for the Working Group to discuss and elaborate responses to data security threats and other threats to international information security.”

Och här kommer kicken, du kan inte tillverka halvledare utan palladium och neon. 70 procent av världens neon kommer från – trumvirvel – Ukraina.

Det är Machiavelliskt.

Det finns ett ord för den typ av världsordning som nu har framträtt och demonstreras av Putin med all önskvärd tydlighet, Merkantilism.

Från Wikipedia: Mercantilism is an economic policy that is designed to maximize the exports and minimize the imports for an economy. It promotes imperialism, colonialism, tariffs and subsidies on traded goods to achieve that goal.”

Väst kommer nu att lära sig att en armé är inte bara en försäkring som är bra i händelse av krig. En armé är bra att ha även i fredstid. Det är något som ingår i ditt kapital och tillåter dig att alltid förhandla från en styrkeposition. Det är vad en militär är – makt. Putin gör det här för att han vet att han kan. Han har kommit undan varenda gång hittills. I Georgien, Syrien, Krim. Han har förgiftat exilryssar i London. Våra ledare har vänt andra kinden till. För att de är svaga och korrupta. En del tyska ex-politiker sitter i ryska bolagsstyrelser. Liksom i Sverige har de flesta europeiska länder offrat sina försvar för annan välfärd.

Ska Väst klara det här måste vi gå tillbaka till våra ”First principles”, våra grundläggande. Principer. Och lägga om våra liv. I det stora som det lilla. Gör vi inte det är den era som gryr över jorden Kinas och Rysslands, och alla diktatorer som går i deras ledband.

Nu blir det ett samtal med Magnus Norell om varför Ukrainas sak är vår. Han har skrivit en artikel för kvartal med rubriken ”Vi såg det faktiskt komma…”

Vi lever i en global värld. Oavsett om vi vill eller inte. Med de orden presenterar jag Magnus Norell. Njut!

About the author

Komiker, författare och podcastare