Stina Wollter, Lady Dahmer och Greta Thunberg i alla ära, men de är inte det judiska folkets allra största problem.

antisemitism - FN - Israel - Palestina - Sida - UNRWA

Mini-Aron framför FN-flaggan

(För att lyssna på avsnittet KLICKA HÄR!)

2022 lovade Sverige att ge 56 miljoner 752 tusen 648 dollar till UNRWA.

United Nations Relief and Work Agency. Som är palestiniernas egen flyktingkommission inom FN. Ska man tro UNRWA själva anställer de 28 000 palestinier och merparten av budgeten – 58 procent – går till skolverksamheten.

Det är en skolverksamhet som anklagats för att indoktrinera barn att hata judar och älska krig. I slutändan blev det 61 miljoner dollar 2022 vilket gjorde oss svenskar till den fjärde största bidragsgivaren i världen i absoluta tal och per kapita den allra mest givmilda av alla länder på planeten. Alltså 610 miljoner kronor. På regeringens hemsida kan jag läsa att Sverige mellan 2022 och 2025 åtagit sig att ge bort 2.1 miljarder kronor till UNRWA.

Det är en märklig organisation UNRWA. Räknar man ihop vad alla länder lovat att bidra med är totalsumman enorm. Australien ger 138 miljoner kronor. Kanada 190 miljoner. EU ger över en miljard. Utöver då att medlemsländer som Sverige 610 miljoner, Frankrike 240 miljoner, Tyskland 370 miljoner, Holland 206 miljoner, med flera, ger separat från sina nationella budgetar. På det har du alla andra länder i världen. Det är dock talande att stödet från resten av arabvärlden och den muslimska världen ändå är så lågt. Där sticker Saudiarabien ut med sina 280 miljoner för 2022. Långt under Sveriges bidrag.

År för år försörjer, framför allt västländer, en växande grupp ”flyktingar” som fötts in i sin flyktingstatus och tekniskt sett aldrig flytt någonstans. De är bofasta flyktingar. UNRWA verkar dessutom drivas av flyktingarna själva. Vilket kan tyckas vara en märklig ordning. Särskilt som alla större palestinska organisationer som gör anspråk på att företräda palestinierna är terrororganisationer. Det Hamas gjorde den sjunde oktober 2023 var fruktansvärt och har en särställning i denna terror i egenskap av sin omfattning, med vilken glädje morden, tortyren och avrättningarna genomfördes och att världen tvingades konfrontera terrorn live när terroristerna livesände sina brott mot mänskligheten till hela världen samtidigt över internet. Men om du har följt den palestinska terrorn genom historien följer den vad som ser ut som en naturlig utveckling av en ambition som funnits där hela tiden.

Redan under det brittiska mandatet i Palestina, som varade från 1920 till 1948, inträffade flera våldsamma upplopp och pogromer mot judiska samhällen. Under påsken i april 1920 uppstod våldsamma upplopp i Jerusalem, där arabiska folkmassor attackerade judiska invånare. Flera judar dödades och många skadades. I maj 1921 bröt upplopp ut i Jaffa och spred sig till andra delar av landet. Dessa upplopp var bland de första stora våldsamheterna mellan judar och araber i Palestina och resulterade i dödsfall och skador på båda sidor. En av de mest tragiska och blodiga händelserna var massakern i Hebron, där 67 judar dödades och många andra skadades.

Attacken var särskilt chockerande på grund av Hebrons historia som en stad med långvarig judisk närvaro. Idag bor det nästan inga judar kvar i Hebron. De som gör det bor där under stor militärbevakning. Apropå etnisk rensning.

Samtidigt som Hebron-massakern ägde också attacker rum i Safed, där omkring 20 judar dödades. Denna händelse var en del av en serie våldsamma sammanstötningar som ägde rum under 1929.

1936-1939 ägde det som kallas för det Arabiska Upproret rum. Under ledning av Haj Amin al-Husseini. Hitlers mufti och Arafats föregångare. Det var en period av omfattande och organiserat arabiskt uppror mot det brittiska mandatet och den judiska invandringen när det inträffade flera attacker mot judiska samhällen och enskilda. Detta uppror var mer utbrett och innehöll både gerillaverksamhet och terrorattacker mot civila mål.

Dessa händelser bidrog till den växande spänningen i regionen och försvårade möjligheterna till fred och samförstånd mellan judar och araber. De blev en viktig del av det historiska narrativet för både den israeliska och palestinska nationella identiteten. Brittiska myndigheters förmåga att hantera dessa konflikter var begränsad och bidrog till det internationella samfundets beslut att avsluta mandatet och lägga fram en plan för delning av Palestina, vilket ledde till Israels grundande 1948 och den efterföljande arab-israeliska konflikten.

Palestinska befrielseorganisationen (PLO) har varit involverad i en rad konflikter och attacker genom åren, särskilt under de senare delarna av 1900-talet. PLO bildades 1964 med målet att skapa en oberoende palestinsk stat och var länge ledande för den palestinska nationella rörelsen. Under 1970- och 1980-talen var PLO inblandad i flera högprofilerade terrorattacker. Under 1960- och 1970-talen genomförde PLO och PLO-relaterade grupper, särskilt Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), flera flygplanskapningar. Dessa inkluderar kapningen av ett El Al-flygplan 1968 och flera samtidiga kapningar 1970 (Dawson’s Field kapningarna). En av de mest ökända attackerna var under de Olympiska spelen i München 1972, där medlemmar av Svarta September, en grupp kopplad till PLO, tog israeliska idrottare som gisslan. Händelsen slutade tragiskt med att elva israeliska atleter och tränare samt en västtysk polis mördades. En annan allvarlig attack var Ma’alot-massakern 1974, där medlemmar av Demokratiska fronten för Palestinas befrielse (DFLP) tog gisslan och dödade 22 israeliska skolbarn. 2023 kan jag läsa på SVTs hemsida att ”Pengar från Vänsterpartiets biståndsorganisation, VIF, har under flera år gått till projekt med koppling till den palestinska organisationen DFLP. DFLP har bekräftat delaktighet i Hamas blodiga attack i Israel.

”Vedervärdigt” säger Sida, som stått för pengarna.”

Demokratiska fronten för Palestinas befrielse (DFLP) är en palestinsk politisk och militär organisation. Den bildades 1969 som en utbrytargrupp från Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) och har varit involverad i den palestinska kampen genom våldsam verksamhet vilket är den verksamhet palestinska organisationer verkar föredra. Deras mest uppmärksammade attack var alltsåMa’alot-massakern 1974. Medlemmar av gruppen tog 115 personer som gisslan, varav majoriteten var barn, i en skola i den nordliga staden Ma’alot i Israel. Händelsen slutade tragiskt med att 25 gisslan, inklusive 22 barn, mördades. Bara några månader före Ma’alot-massakern genomförde medlemmar av DFLP en attack i Kiriat Shmona, en stad i norra Israel. Attacken resulterade i att 18 personer mördades, varav 8 var barn. Under andra halvan av 1900-talet och tidigt 2000-tal genomförde DFLP och dess allierade flera andra attacker, inklusive självmordsbombningar och väpnade anfall, mot israeliska militära och civila mål.

1978 utförde socialdemokraternas systerparti Fatah Kustvägenmassakern: där en buss kapades på Israels kustväg. Attacken resulterade i 38 döda israeliska civila, inklusive 13 barn. 1981 placerades en bomb av PLO i det judisk-ägda hotellet Zim Antwerpen i Belgien, vilket ledde till flera skadade.

Folkfronten för Palestinas Befrielse (PFLP), grundad 1967, är en marxistisk organisation inom den palestinska landsorganisationen (PLO). PFLP är känd för sina väpnade aktioner och har genomfört flera terrorattacker. De var inblandade i Flygplanskapningar (1960 och 1970talen): PFLP blev berömt för sina flygplanskapningar under denna period. Bland de mest kända är kapningen av El Al Flight 426 år 1968, och de samtidiga kapningarna av flera flygplan till Jordanien (Dawson’s Field kapningar) i september 1970. PFLP-medlemmar genomförde en attack på Israels internationella flygplats i Lod (nu Ben Gurion-flygplatsen) 1972 som resulterade i 26 döda och över 70 skadade. PFLP tog ansvar för mordet på Israels dåvarande turistminister Rehavam Ze’evi. En självmordsbombare från PFLP dödade 11 personer i en bussattack i Kiryat Menachembussbombningen Jerusalem 2002.

Och så vidare…

Skälet till att jag nämner detta är att även PLO har som mål att utplåna den judiska staten och mörda judar. Och för att precis som Hamas har de lyckats infiltrera UNRWA. Av de 28 000 anställda palestinierna i UNRWA är en del aktiva medlemmar i terrororganisationer. Resten är troligtvis sympatisörer. När 7 oktober inträffade var det flera UNRWA-anställda, varav en hel del lärare och sjukvårdspersonal, som öppet hyllade massakrerna.

I två studier av Doktor Arnon Groiss; en från 2018 och en från 2019; kartläggs Palestinska myndigheten, PLOs, skolböcker, 118 stycken, och material som tjänar till handledning av lärare. Tillsammans med tidigare studier har totalt 364 palestinska skolböcker granskats på innehåll och 89 lärarmanualer som publicerats mellan 2016-2018. Doktor Groiss påbörjade sin akademiska karriär vid Hebrew university där han studerade Mellanösterns historia och arabisk språk och litteratur. Han har en doktorsexamen från Princeton University i Mellanösternstudier och en MPA från Harvards Kennedy School of Government. Utöver en framstående karriär som journalist vid Voice of Israel’s Arabic Radio, tjänstgjorde han också som forskningsdirektör för IMPACT-se från 2000 till 2010. Dr. Groiss har fokuserat mycket av sin forskning på läroböcker i Mellanöstern och publicerat flera rapporter om fred och attityder gentemot ’den andre’ i skolböckerna i Egypten, Syrien, Saudiarabien, Iran, Tunisien och Palestinska myndigheten.

Slutsatsen av de granskningar som genomförts är att palestinska skolböcker produceras för att radikalisera palestinska barn till terrorism. De gör det genom att delegitimera staten Israel, demonisera staten Israel och judar i allmänhet och genom att uppmana till våld mot Israel och judar. Det finns inget i skollitteraturen som uppmuntrar till fred eller ens nämner att det skulle kunna vara en lösning. Böckerna används i palestinsk utbildning och den kanske främsta aktören är UNRWA som driver 706 skolor med 543’075 elever 2023.

Groiss studier avslöjar närvaron av fientlighet mot Israel i det palestinska utbildningsväsendet vars funktion är att uppfostra generationer av palestinier till en kultur av hat mot den Israeliska staten och mot judar generellt. I skolorna får barnen lära sig att Israels bildande var en katastrof som kallas för Katastrofen eller Naqba på arabiska. De får lära sig att hylla martyrer. Att judiska utgrävningar under Al Aqsa moskén görs, inte för att arkeologiskt undersöka platsen där templet stod innan muslimska kolonisatörer byggde en moské på platsen, utan för att underminera moskén så att den kollapsar. Att just Al Aqsa moskén är återkommande i skolböckerna ger dem en ton av religiös kamp. Landet Israel förekommer inte på kartor i palestinska skolböcker alls. Inte i någon av dem. Enda ämnet som Dr Groiss inte kunde hitta något judefientligt i var gympa. Men där har de å andra sidan inga skolböcker. I ämnet arabiska får de lära sig att ”Israels barns korruption var och är och kommer vara skälet till deras undergång”, att judar är giriga, vill förstöra Al Aqsa moskén, är snåla, att de är fega men sluga.

Skolsystemet bidrar till uppviglingen och terrorismen mot Israel. UNRWA säger sig ta hand om de 5.9 miljoner registrerade palestinska ”flyktingarna” som är utspridda på 58 UNRWA flyktingläger. Det är lätt att föreställa sig att dessa skulle vara tältläger eller bestå av fallfärdiga skjul men dessa läger är städer och de befinner sig inte bara på Gazaremsan eller i Judéen och Samarien, dvs Västbanken, utan även i Jordanien, Libanon och Syrien. Syrien har en halv miljon registrerade palestinska ”flyktingar”, Libanon cirka 450 000 och Jordanien över två miljoner.

Och detta bidrar alltså Sverige, Du och jag, till med våra skattepengar. Jag kan personligen inte acceptera det. Jag kan inte acceptera det som jude. Och jag kan inte acceptera det som svensk. Och jag kan inte acceptera det som människa.

Så efter sjunde oktober skrev jag på en namninsamling för att göra UNRWAs finansiering transparent. För egen del hade jag gärna bara strupit pengaströmmen idag men ett första steg för att kunna göra det är alltså att göra det obligatoriskt för UNRWA att redovisa vart pengarna går. Torsdagen den 23 november, en kall och solig höstdag, marscherar jag således tillsammans med några av initiativtagarna till listan mot UD för att överlämna de blott 1200 svenska medborgare som brytt sig tillräckligt om sina egna pengar och sitt eget samvete för att kräva transparens i biståndet. Efter överlämningen sätter jag mig på Sheraton med Sara Lönnström som driver frågan för att förhöra mig om hur hon tyckte att det gick.

About the author

Komiker, författare och podcastare

guest
1 Kommentar
Äldst
Senaste Röster
Direkt feedback
Visa alla kommentarer
Anette Amritzer
Anette Amritzer
7 månader sedan

Hårresande! Hade gärna skrivit under men har inte sett namninsamlingen.

1
0
Till kommentarerx
()
x