Hemligstämplad SIDA-rapport om PLO

antisemitism - Israel - Palestina - Sida - Socialdemokraterna

Edited in Prisma app with Cartoon

I denna essämonolog läser jag högt ur Sune Perssons hemligstämplade rapport från 1997 om SIDAs stöd till den Palestinska myndigheten som Magdalena Andersson på Folk och Försvar den 7-9 januari 2024 kallar för de ”demokratiskt sinnade” palestinierna.

Andra veckan i januari 2024 håller Magdalena Andersson tal på rikskonferensen Folk och Försvar. Hon inleder såklart sitt tal med att tala om Israels krig mot Hamas.

Situationen i Gaza beskriver hon som ”apokalyptisk” och en ”barnkyrkogård”. Hon vill ha en ”humanitär vapenvila”. Att kräva Hamas ovillkorliga kapitulation föresvävar henne inte över huvud taget. Något som hade kunnat göra slut på kriget idag och för all framtid.

Hon vill att ”krigsbrott” ska utredas. Att krigsbrott har begåtts är redan uppenbart. Hamas har nämligen attackerat civila med vilje, de har tagit gisslan, de gömmer sig bland, och under, sina egna civila. Samtliga förfaranden är krigsbrott.

Att Hamas är en terrororganisation innebär också enligt krigets lagar att de är ett fullt legitimt mål för Israel. Men Magdalena Andersson ingick också i den regering som erkände Palestina som stat vilket i sin tur innebär att från hennes perspektiv, och Sveriges perspektiv, är det så att den valda regeringen i Gaza attackerade Israel och nu rimligtvis borde få stå sitt kast.

Inget av detta nämner Magda. Istället avslutar hon den inledande delen av sitt tal med att kräva att biståndet till ”de demokratiskt sinnade palestinierna” återupptas.

Den 28 december 2023 delar jag en artikel från Expressen skriven 2004 med rubriken ”Så mörklade SIDA kritiken mot PLO-stöd” på twitter/X och blir genast anklagad för att använda mig av Sverigedemokratiska propagandametoder. https://www.expressen.se/nyheter/sa-morklade-sida-kritiken-mot-plo-stod/

Tydligen då för att jag dristar mig att påminna om hur det har sett ut historiskt. Historia är ju typiskt för just nationalister. Progressiva bryr sig bara om framtiden.

”1997 fick en av Sveriges ledande Mellanöstenexperter, docent Sune Persson vid Göteborgs universitet, uppdraget av biståndsorganet Sida att utreda hur Arafats Palestinska myndighet (PA) fungerade mot bakgrund av det omfattande svenska biståndet.”

Sune Persson var en av Sveriges främsta Mellanösternkännare. Han är dessvärre död varför det inte gick att intervjua honom om rapporten.

Expressen fortsätter: ”Rapporten resulterade i mycket hård kritik. Docent Persson skrev: ”Nedskärning bör ske i det svenska biståndet till Västbanken och Gaza. Alls inga svenska biståndsmedel bör ges direkt till den korrumperade Palestinska myndigheten.” Persson skriver att stödet ”främjat uppbyggandet av en ny polisstat” och att ”Arafats säkerhetstjänster stöttar upp en politisk elit vilka skaffat sig en privilegierad ställning med byggandet av luxuösa villor och införskaffandet av en mångfald av tjänstebilar.” Sida beslöt omedelbart att hemligstämpla Perssons rapport. Sedan dess, 1997, har Sida betalat ut cirka 200 miljoner kronor v a r j e å r till Västbanken och Gaza som kontrolleras av den Palestinska myndigheten.”

Sedan dess har pengarna fortsatt rulla.

Expressen: ”Inte särskilt förvånad” Under de senaste tio åren har Sida givit cirka två miljarder i detta biståndsprogram. Docent Sune Persson säger i dag till Expressen: – Att min rapport hemligstämplades gjorde mig kraftfullt besviken, men inte särskilt förvånad. Jag visste ju att det jag skrev var politiskt inkorrekt. Jan Bjerninger, chef för Sidas Asienavdelning, bekräftar att Sverige fortsätter ge bistånd: – 200 miljoner kronor per år kanaliseras från Sverige via en mångfald kanaler till de nödlidande delarna av den palestinska befolkningen. Varför hemligstämplades docent Sune Persson rapport? – Jag vet inget. Jag har inget svar. Jag ska sätta en person på att utreda detta.”

Jag hittar ingen uppföljning till artikeln. Det är möjligt att den existerar men istället skriver jag till SIDA och frågar.

Johan Tjerneng svarar snabbt och professionellt.

”Skälet till att biståndsmyndigheten Sida 1997 hemligstämplade Sune Perssons rapport om korruption inom den palestinska myndigheten, som kom samma år, var att rapporten riskerade att störa den då pågående fredsprocessen som inleddes 1993 med de så kallade Osloavtalen mellan Israel och PLO. Sverige försökte då att stötta fredsprocessen som då pågick aktivt och det var viktigt att behålla de båda parternas förtroende. Hemligstämpeln togs bort till 2004.

Alla allmänna handlingar hos en svensk myndighet kan alltid begäras ut, även om de är hemligstämplade. Vid varje begäran görs en sekretessprövning som kan överklagas.

Johan Tjerneng, SIDA”

Så jag beställer hela rapporten. Du finner den bifogad i sin helhet på Patreon.com/ARONFLAM.

Man kan tycka det är sånt som borde göras av antingen Public service eller något av de presstödsmedier som Du betalar för via skattesedeln och inte av en avdankad, men briljant, komiker d.v.s. jag. Men nu lever vi sedan länge i upp-och-nedvända världen och jag får den hemligstämplade rapporten med vändande e-post.

Rapporten kan konstatera att de val som hölls vare sig var fria eller rättvisa. Arafat förbjuder bland annat Hamas representanter från att delta och censurerar medier från konkurrerande palestinska terrorrörelser.

Rapporten kan också konstatera att representativ demokrati passar det palestinsk-arabiska samhället illa. De har alltid styrts av vad som kallas en patron-klient modell. Något som löst kan översättas till klansamhälle där den egna gruppens medlemmar gynnas på bekostnad av merit. Det vill säga att det är viktigare att visa sig lojal med makten än att vara kompetent för uppgiften. Resultatet blir alltså att tjänster delas ut efter lojalitet som belöning för att man är trogen sin patron. I det här fallet Arafat.

Sune Persson tycker ändå att det är en framgång att val över huvud taget har hållits.

Men låt mig läsa några valda delar. För att lyssna på innehållet i delar av rapporten KLICKA HÄR!

För att läsa hela bli patreon på Patreon.com/ARONFLAM

About the author

Komiker, författare och podcastare

guest
0 Kommentarer
Direkt feedback
Visa alla kommentarer
0
Till kommentarerx
()
x